คำแปลของภาษาฮังกาเรี่ยน-ภาษาอังกฤษ "kiterjedés"

HU

"kiterjedés" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

HU kiterjedés
volume_up
{คำนาม}

1. ทั่วไป

kiterjedés (ด้วย: terjedelem)
kiterjedés (ด้วย: dimenzió)
kiterjedés (ด้วย: terjedelem, nagy terület)
kiterjedés (ด้วย: növelés, felfúvódás, dilatáció, kitágulás)
kiterjedés (ด้วย: meghosszabbítás, terjedelem, tágulás, kinyújtás)
kiterjedés (ด้วย: nagyság, terjedelem, fok, mérték)
volume_up
extent {น.}
kiterjedés (ด้วย: felvett film, felvétel)
kiterjedés (ด้วย: mozgástér, szélesség, terjedelem, szélességi fok)
kiterjedés (ด้วย: hatáskör, terület, térség, sor)
volume_up
range {น.}
kiterjedés (ด้วย: elérhetőség, működés, hatáskör, elérés)
volume_up
reach {น.}
kiterjedés (ด้วย: hatáskör, terület, határ, hordtávolság)
volume_up
scope {น.}
kiterjedés (ด้วย: köz, terület, űr, térköz)
volume_up
space {น.}
kiterjedés (ด้วย: nyílás, lakoma, takaró, eszem-iszom)
volume_up
spread {น.}
Nincsen összeférhetetlenség egyfelől a kiválóság, másfelől a széles földrajzi kiterjedés között.
There is no conflict between excellence, on the one hand, and a broad geographic spread, on the other.

2. "területé"

kiterjedés (ด้วย: hatáskör, környék)
volume_up
ambit {น.}

ตัวอย่าง "kiterjedés" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

HungarianDe a védelem a nagy kiterjedés miatt nem tökéletes, egy erős támadás eredményeként összeomolhat.
We cannot withstand a full-fledged attack if the Victory- class ships-or our own-decide to take us out.
HungarianNagyobb kiterjedés több szerelmet kíván.