คำแปลของภาษาฮังกาเรี่ยน-ภาษาอังกฤษ "illegális repülést végez"

HU

"illegális repülést végez" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

HU illegális repülést végez
volume_up
{คำกริยา}

1. ศิลปและศาสตร์ในการบิน

illegális repülést végez (ด้วย: fekete repülést végez, feketén repül, illegálisan repül)
volume_up
to barnstorm {กริยา}

คำแปลที่เหมือนกันของ"illegális repülést végez"ในภาษาอังกฤษ

illegális คำวิเศษณ์
English
végez คำกริยา