คำแปลของภาษาเยอรมัน-ภาษารัสเซีย "verheimlichen"

DE

"verheimlichen" ภาษารัสเซีย คำแปลของ

volume_up
verheimlichen {กริยาที่ต้องการกรรม}
volume_up
heimlich {คำวิเศษณ์}
volume_up
heimlich {คำกริยาวิเศษณ์}

DE verheimlichen
volume_up
[verheimlichend|verheimlicht] {กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ}

verheimlichen (ด้วย: verbergen, geheimhalten)
volume_up
таить {กริยา}
verheimlichen (ด้วย: verkneifen, geheimhalten, geheimtun, verhehlen)
volume_up
скрывать [скрыва́ть] [скрыва́л|скрыва́л бы] {กริยา}
verheimlichen (ด้วย: geheimhalten, verhehlen)
volume_up
скрыть [скрыть] [скрыл|скрыл бы] {กริยา}
verheimlichen (ด้วย: verbergen, verschweigen, hinterziehen, verhehlen)
volume_up
утаивать {กริยา}
verheimlichen (ด้วย: verbergen, verschweigen, verhehlen)
volume_up
утаить [утаить] {กริยา}

ชื่อพ้อง (ภาษาเยอรมัน) ของ "verheimlichen":

verheimlichen
heimlich