คำแปลของภาษาเยอรมัน-ภาษารัสเซีย "verheimlichen"

DE

"verheimlichen" ภาษารัสเซีย คำแปลของ

volume_up
verheimlichen {กริยาที่ต้องการกรรม}
DE

verheimlichen [verheimlichend|verheimlicht] {กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ}

volume_up
verheimlichen (ด้วย: verbergen, geheimhalten)
volume_up
таить {กริยา}
verheimlichen (ด้วย: geheimhalten, verhehlen)
verheimlichen (ด้วย: hinterziehen, verbergen, verschweigen, verhehlen)
verheimlichen (ด้วย: verbergen, verschweigen, verhehlen)
volume_up
утаить {กริยา}

ชื่อพ้อง (ภาษาเยอรมัน) ของ "verheimlichen":

verheimlichen