คำแปลของภาษาเยอรมัน-ภาษาจีน "mehr als"

DE

"mehr als" ภาษาจีน คำแปลของ

DE mehr als
volume_up

mehr als (ด้วย: über, hinüber, d.O. : das Obige)
volume_up
以上 [yǐshàng]
mehr als (ด้วย: höher als)
volume_up
高于 [gāoyú]

ชื่อพ้อง (ภาษาเยอรมัน) ของ "mehr als":

mehr als

คำแปลที่เหมือนกันของ"mehr als"ในภาษาจีน

mehren
als
Chinese

ตัวอย่าง "mehr als" ของ ภาษาจีน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

GermanDas Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
该图表显示,...和...期间有越来越多的...
GermanWir haben vor mehr als zwanzig Minuten bestellt.
GermanEin guter Freund ist mehr wert als hundert Verwandte.
GermanWir haben mehr als eine Stunde gewartet.
Germanmehr als man auf einmal an- und aussprechen kann
Germandanke, aber das ist (viel) mehr, als ich verdiene
Germanmehr od. besser sein als, überlegen sein
Germanmehr als qualifiziert sein für etw.
GermanPrivatwirtschaft : Bereich der Privatunternehmen mit mehr als acht Beschäftigten _pl_ sowie der nicht-inhabergeführten Unterne
Germanmehr verlieren als gewinnen
GermanDu weißt mehr als ich
Germanmehr als ein Jahr (lang)