คำแปลของภาษาเยอรมัน-ภาษาจีน "damit ist das Studium erfolgreich abgeschlossen"

DE

"damit ist das Studium erfolgreich abgeschlossen" ภาษาจีน คำแปลของ

DE damit ist das Studium erfolgreich abgeschlossen
volume_up

damit ist das Studium erfolgreich abgeschlossen (ด้วย: erfolgreich absolviert)
volume_up
成绩合格准予毕业 [chéngjīhégézhǔnyǔbìyè]
damit ist das Studium erfolgreich abgeschlossen
成绩

คำแปลที่เหมือนกันของ"damit ist das Studium erfolgreich abgeschlossen"ในภาษาจีน

damit
sein
Chinese
das คำนำหน้า
Chinese
das
Chinese
Studium คำนาม
erfolgreich
abschließen

ตัวอย่าง "damit ist das Studium erfolgreich abgeschlossen" ของ ภาษาจีน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Germandamit ist das Studium erfolgreich abgeschlossen