คำแปลของภาษาฝรั่งเศส-ภาษาสเปน "provoquant"

FR

"provoquant" ภาษาสเปน คำแปลของ

volume_up
provoquant {กริยาที่ต้องใช้-ing}
volume_up
provoquer {กริยา}
volume_up
provoquer {กริยาที่ต้องการกรรม}
FR

provoquant {คำกริยาเติม -ing}

volume_up
provoquant
volume_up
provocando {กริยาที่ต้องใช้-ing}
Et l'intensité croissante des sécheresses et des inondations aura de graves répercussions sur les greniers du monde, provoquant des famines massives et le déclin économique.
Y el aumento de intensidad de las sequías y las inundaciones afectará severamente a los graneros del mundo, provocando hambrunas en masa y declive económico.

ชื่อพ้อง (ภาษาฝรั่งเศส) ของ "provoquant":

provoquant
provoquer

ตัวอย่าง "provoquant" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

FrenchMais, comme le raconte Ovide dans ses Métamorphoses, les bergers du pays lui en interdirent l’accès, provoquant l’ire et la malédiction de la déesse qui les transforma en grenouilles.
Xanthos and Letoon are often seen as a “double-site”, since the two were closely linked and Letoon was administered by Xanthos.
FrenchAujourd'hui, l'Église se fait l'écho de cet appel provoquant que Dieu adresse à Caïn, lorsqu'il lui demande compte de la vie de son frère Abel: « Qu'as-tu fait!
La Iglesia, hoy, se hace eco de la pregunta provocante que Dios hace a Caín cuando le pide cuentas de la vida de su hermano Abel: « ¿Qué es lo que has hecho?
FrenchMais, comme le raconte Ovide dans ses Métamorphoses, les bergers du pays lui en interdirent l’accès, provoquant l’ire et la malédiction de la déesse qui les transforma en grenouilles.
Xanthos-Letoon is one of the most remarkable archaeological sites in Turkey. For this reason, it has been registered in the UNESCO World Heritage Sites list.