คำแปลของภาษาฝรั่งเศส-ภาษาอิตาเลี่ยน "morbide"

FR

"morbide" ภาษาอิตาเลี่ยน คำแปลของ

volume_up
morbide {คำวิเศษณ์ เพศชาย/หญิง}
IT
IT

"morbido" ภาษาฝรั่งเศส คำแปลของ

volume_up
morbido {คำวิเศษณ์ เพศชาย}
volume_up
morbido {คำวิเศษณ์}

FR morbide
volume_up
{คำวิเศษณ์ เพศชาย/เพศหญิง}

morbide
volume_up
morboso {คำวิเศษณ์}
Il a ensuite blâmer le morbide corporels.
Dà la colpa quindi all'affezione morbosa corporale dell'uomo.

ชื่อพ้อง (ภาษาฝรั่งเศส) ของ "morbide":

morbide

ตัวอย่าง "morbide" ของ ภาษาอิตาเลี่ยน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

FrenchIl a ensuite blâmer le morbide corporels.
Dà la colpa quindi all'affezione morbosa corporale dell'uomo.

คำอื่น ๆ

French

นอกจากนี้ bab.la ยังให้บริการพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในคำแปลอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย