คำแปลของภาษาฝรั่งเศส-ภาษาอังกฤษ "renflement"

FR

"renflement" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

EN
FR

renflement {เพศชาย}

volume_up
1. การก่อสร้าง: "bâtiment"
renflement

ชื่อพ้อง (ภาษาฝรั่งเศส) ของ "renflement":

renflement

ตัวอย่าง "renflement" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Frenchrenflement de la paroi des pneumatiques juste au-dessus du point de contact avec le sol,
- the deflected part of the tyre walls immediately above the point of contact with the ground,
Frenchrenflement de la paroi des pneumatiques juste au-dessus du point de contact avec le sol,
- the deflected part of the tyre walls immediately above the point of contact with the ground,
Frenchl) renflement des flancs de pneus immédiatement au-dessus du point de contact avec le sol;
(l) the deflected part of the tyre walls immediately above the point of contact with the ground;
Frenchj) renflement de la paroi des pneumatiques juste au-dessus du point de contact avec le sol,
(j) the deflected part of the tyre walls immediately above the point of contact with the ground,
Frenchj) renflement de la paroi des pneumatiques juste au-dessus du point de contact avec le sol,
(j) the deflected part of the tyre walls immediately above the point of contact with the ground,
FrenchLe GRV sur la photographie de droite a aussi connu une défaillance en raison de la pression appliquée sur la cage extérieure par le renflement du récipient intérieur de l'autre GRV.
The IBC on the right has failed due to the pressure applied to the outer casing by the bulging inner receptacle of the other IBC.
FrenchAvec le temps, ce renflement de la pyramide des âges s'est déplacé vers le haut, produisant une importante population active, avec moins d'enfants et de personnes âgées à charge.
Over time, the bulge has moved upward through the age structure to produce a large and rising working-age population with fewer dependent children and older persons to support.