คำแปลของภาษาฝรั่งเศส-ภาษาอังกฤษ "négligemment"

FR

"négligemment" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
négligemment {คำกริยาวิเศษณ์}

FR négligemment
volume_up
{คำกริยาวิเศษณ์}

négligemment
volume_up
heedlessly {คำกริยาวิเศษณ์} (inconsiderately)
négligemment (ด้วย: jovialement, de manière débonnaire)
volume_up
jauntily {คำกริยาวิเศษณ์}
négligemment (ด้วย: par négligence)
volume_up
negligently {คำกริยาวิเศษณ์}
négligemment (ด้วย: pour la forme)
volume_up
perfunctorily {คำกริยาวิเศษณ์}

ชื่อพ้อง (ภาษาฝรั่งเศส) ของ "négligemment":

négligemment

ตัวอย่าง "négligemment" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

FrenchCe ne sera pas en réglant soudainement et négligemment les procédures d'homologation.
Not by suddenly dealing carelessly with approval procedures.
FrenchTrop nombreux sont ceux qui voient le danger mais qui passent négligemment à côté, dans l'espoir que quelqu'un d'autre s'en chargera.
Too many see the danger, but they walk idly by, hoping that someone else will take care of it.
Frenchune veste négligemment jetée sur ses épaules
a jacket thrown loosely over her shoulders
FrenchCe n'est pas une phrase lancée négligemment.
FrenchElle a été à l'origine de tous ces événements d'une histoire mondiale que nous appelons, plutôt négligemment d'ailleurs, la « modernité ».
It introduced all of these “world-historical” events, to use Hegel's term that we call, rather sloppily, “modernity.”
FrenchLe paragraphe relatif à la politique des produits laitiers est négligemment formulé et nous ne pouvons par conséquent pas l'accepter tel quel.
Therefore, the section of the report on dairy policy has been carelessly formulated, and as such is unacceptable.
FrenchLa réforme des structures, l'Agenda 2000, le domaine agricole, Monsieur Santer, me semblent avoir été traités fort négligemment dans l'objectif« hochepot» II.
Structural reform, Agenda 2000 - Commissioner Santer, rural areas seem to me to have been treated very shabbily in this goulash Objective II.
FrenchIl est terrible que les gens continuent négligemment de sous-estimer la gravité des maladies du foie, qui peuvent dégénérer en cirrhose et donner la mort dans de nombreux cas.
It is terrible that people keep on frivolously underestimating the seriousness of liver disease, which can result often in cirrhosis and frequently in death.