คำแปลของภาษาฝรั่งเศส-ภาษาอังกฤษ "cytosine"

FR

"cytosine" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

EN

"cytosine" ภาษาฝรั่งเศส คำแปลของ

FR cytosine
volume_up
{เพศหญิง}

1. คุณสมบัติทางเคมี,วิชาเคมี

cytosine
volume_up
cytosine {น.} [วิชาเคมี]

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "cytosine":

cytosine
English