คำแปลของภาษาฟินนิช-ภาษาอังกฤษ "joo"

FI

"joo" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
joo {คำอุทาน}
volume_up
joo {คำกริยาวิเศษณ์}
EN
EN
volume_up
joo joo {คำอุทาน}
EN
volume_up
joopa joo! [ตัวอย่าง]
FI

joo {คำอุทาน}

volume_up
joo
volume_up
right on {คำอุทาน} [ซึ่งเป็นภาษาพูด]
Joo, näemme kaksi lintua, ammumme yhä. Selvä.
All right, we just engaged all eight individuals. Yeah, we see two birds [helicopters], and we're still firing.

ตัวอย่าง "joo" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

FinnishKaveri ei siis sano, että "No joo, siellä oli ihan kivoja tyyppejä.
This guy is not saying, "Well, you know, there were some nice guys.
FinnishTässä kohtaa meidän on sanottava selkeästi joko "joo, joo", tai "ei, ei".
Here, we must say clearly 'Yea, yea; Nay, nay'.
Finnish5:31 MT: Joo, mutta arvaan että minun käteni on parempi.
5:31 MT: Yeah, but I guess my hand is better.
FinnishNiinpä sanoin: "Joo, tulen oikein mielelläni.
FinnishJoo, näemme kaksi lintua, ammumme yhä. Selvä.
All right, we just engaged all eight individuals. Yeah, we see two birds [helicopters], and we're still firing. Roger.
Finnish9:27 JA: Joo, tuota käy paljon.
FinnishJa hän sanoi: "Joo, miksi?
We were sitting there and I think they just went out of sequence, because we talked to the little boy afterward and we said, "You OK with that?"
FinnishNäiden tehtävien loppuunsaattaminen ei saa kuitenkaan pakottaa meitä lykkäämään innovaation kaltaisia strategisia kysymyksiä, joista keskusteltiin joo joulukuussa.
However, the completion of these tasks must not force us to postpone issues, the discussion of strategic issues such as innovation, which already took place in December.