คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "ageless"

EN

"ageless" ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
ageless {คำวิเศษณ์}
EN

ageless {คำวิเศษณ์}

volume_up
ageless
ไม่ล้าสมัย {คำวิเศษณ์}
ageless (ด้วย: adulterated)
ไม่ยอมแก่ {คำวิเศษณ์}

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "ageless":

ageless