คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "Africa"

EN

"Africa" ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
Africa {นามเฉพาะ}
volume_up
South Africa {นามเฉพาะ}
EN

Africa {คำนานเฉพาะเจาะจง}

volume_up
1. ภูมิศาสตร์
Africa
แอฟริกา {นามเฉพาะ}
Africa
ทวีปแอฟริกา {นามเฉพาะ}

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "South Africa":

South Africa