คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "afraid"

EN

"afraid" ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
afraid {คำวิเศษณ์}
EN

afraid {คำวิเศษณ์}

volume_up
afraid
ขวัญเสีย {คำวิเศษณ์}
afraid
ขวัญบิน {คำวิเศษณ์} [ล้าสมัย]
afraid
ขี้ขลาด {คำวิเศษณ์}
afraid
ขี้กลัว {คำวิเศษณ์}
afraid
ขวัญอ่อน {คำวิเศษณ์}

ตัวอย่าง "afraid" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

EnglishI am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
EnglishI'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
EnglishI'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
EnglishOwing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
EnglishOwing to…, I am afraid that I must cancel my booking.