คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "affine geometry"

EN

"affine geometry" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

affine geometry {คำนาม}

volume_up
1. คณิตศาสตร์

คำแปลที่เหมือนกันของ"affine geometry"ในภาษาไทย

affine คำวิเศษณ์
geometry คำนาม
plane geometry คำนาม
elliptic geometry คำนาม
algebraic geometry คำนาม
analytic geometry คำนาม
Euclidean geometry คำนาม
hyperbolic geometry คำนาม
Riemannian geometry คำนาม