คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "aerodynamics"

EN

"aerodynamics" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

aerodynamics {คำนาม}

volume_up
1. ศิลปและศาสตร์ในการบิน, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
aerodynamics
อากาศพลศาสตร์ {น.} [ทางการ, สุภาพ]

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "aerodynamics":

aerodynamics