คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "advocacy"

EN

"advocacy" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

advocacy {คำนาม}

volume_up
1. นิติศาสตร์,กฏหมาย

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "advocacy":

advocacy