คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "adversary"

EN

"adversary" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

adversary {คำนาม}

volume_up
1. ทั่วไป
adversary
ปฏิปักษ์ {น.} [ทางการ, สุภาพ]
adversary
ปรปักษ์ {น.} [ทางการ, สุภาพ]
adversary
คู่ปรปักษ์ {น.} [ทางการ, สุภาพ]
adversary
2. กีฬา
adversary
คู่ปรับ {น.} [ซึ่งเป็นภาษาพูด]
3. วิชาการเมือง
adversary

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "adversary":

adversary