คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "advantages and disadvantages"

EN

"advantages and disadvantages" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

advantages and disadvantages {คำนาม}

volume_up
1. วิชาเศรษฐศาสตร์
advantages and disadvantages

ตัวอย่าง "advantages and disadvantages" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

Englishadvantages and disadvantages

คำแปลที่เหมือนกันของ"advantages and disadvantages"ในภาษาไทย

and คำสันธาน
and คำบุพบท
and คำวิเศษณ์
and คำกริยาวิเศษณ์