คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "to admonish"

EN

"to admonish" ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
to admonish {กริยา}
EN

to admonish [admonished|admonished] {คำกริยา}

volume_up
to admonish (ด้วย: exemption)
ดุ {กริยา}
to admonish
ว่า {กริยา}
to admonish
บริภาษ {กริยา} [rare]
to admonish (ด้วย: exercise)
เตือน {กริยา}
to admonish
ว่ากล่าว {กริยา}
to admonish
ติง {กริยา}
to admonish
ตักเตือน {กริยา}
to admonish (ด้วย: exercise)
ทักท้วง {กริยา}