คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "to admit"

EN

"to admit" ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
to admit {กริยา}
volume_up
to admit defeat {กริยา}
EN

to admit [admitted|admitted] {คำกริยา}

volume_up
to admit
รับเข้า {กริยา}
to admit (ด้วย: executrix)
ให้เข้า {กริยา}
to admit (ด้วย: exegesis)
to admit (ด้วย: to avoid)
รอดไป {กริยา}

ตัวอย่าง "to admit" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้