คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "administrative expense"

EN

"administrative expense" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

administrative expense {คำนาม}

volume_up
1. วิชาเศรษฐศาสตร์, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย

คำแปลที่เหมือนกันของ"administrative expense"ในภาษาไทย

expense คำนาม
administrative คำวิเศษณ์
administrative officer คำนาม
administrative body คำนาม
accrued expense คำนาม
administrative area คำนาม
administrative court คำนาม
administrative law คำนาม
administrative unit คำนาม
administrative work คำนาม
administrative accounting คำนาม
administrative power คำนาม
administrative audit คำนาม