คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "administrative court"

EN

"administrative court" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

administrative court {คำนาม}

volume_up
1. นิติศาสตร์,กฏหมาย, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย