EN

to administrate [administrated|administrated] {คำกริยา}

volume_up
to administrate (ด้วย: excrement)
วินิต {กริยา}
to administrate
ดูแลงาน {กริยา}

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "administrator":

administrator
administration