คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "adjusted trial balance"

EN

"adjusted trial balance" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

adjusted trial balance {คำนาม}

volume_up
1. วิชาเศรษฐศาสตร์

ตัวอย่าง "adjusted trial balance" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

Englishadjusted trial balance
งบทดลองหลังการปรับปรุง