คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "adjuncts"

EN

"adjuncts" ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
adjuncts {พหุ}
EN

adjuncts {พหูพจน์}

volume_up
adjuncts
บริพาร {พหุ} [ล้าสมัย]
adjuncts (ด้วย: affair)

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "adjunct":

adjunct