EN

adjournment {คำนาม}

volume_up
1. ทั่วไป
2. วิชาเศรษฐศาสตร์

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "adjournment":

adjournment
คำอื่น ๆ
English

นอกจากนี้ bab.la ยังให้บริการพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในคำแปลอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย