คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "activation energy"

EN

"activation energy" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

activation energy {คำนาม}

volume_up
1. คุณสมบัติทางเคมี,วิชาเคมี

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "activation energy":

activation energy

คำแปลที่เหมือนกันของ"activation energy"ในภาษาไทย

activation คำนาม
energy คำนาม
alternative energy คำนาม
internal energy คำนาม
nuclear energy คำนาม
binding energy คำนาม
free energy คำนาม
kinetic energy คำนาม
potential energy คำนาม