คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "action for damages"

EN

"action for damages" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

action for damages {พหูพจน์}

volume_up
1. นิติศาสตร์,กฏหมาย, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย

ตัวอย่าง "action for damages" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

Englishaction for damages
คำฟ้องเรียกค่าเสียหาย
คำอื่น ๆ