EN

act {คำนาม}

volume_up
1. ทั่วไป
act (ด้วย: action, affair, business, duty, job)
act
กรรม- (คำอุปสรรค)
act
2. นิติศาสตร์,กฏหมาย
3. วิชาการเมือง
4. ภาพยนตร์และโทรทัศน์
act
5. ศาสนา
act
6. นิติศาสตร์,กฏหมาย, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
act
พ.ร.บ. [ทางการ, สุภาพ] [อักษรย่อ]

ตัวอย่าง "act" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "act":

act
คำอื่น ๆ