คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "acid test ratio"

EN

"acid test ratio" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

acid test ratio {คำนาม}

volume_up
1. วิชาเศรษฐศาสตร์

ตัวอย่าง "acid test ratio" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

Englishacid test ratio
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว

คำแปลที่เหมือนกันของ"acid test ratio"ในภาษาไทย

test คำนาม
ratio คำนาม
acid คำนาม
acid คำวิเศษณ์