คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "acetylene"

EN

"acetylene" ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
acetylene {นามเฉพาะ}
EN

acetylene {คำนาม}

volume_up
1. คุณสมบัติทางเคมี,วิชาเคมี

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "acetylene":

acetylene