คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "accrued expense"

EN

"accrued expense" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

accrued expense {คำนาม}

volume_up
1. หลักการบัญชี
accrued expense
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย {น.} [ทางการ, สุภาพ]

คำแปลที่เหมือนกันของ"accrued expense"ในภาษาไทย

accrued คำวิเศษณ์
expense คำนาม
accrued dividend คำนาม
accrued income คำนาม
accrued revenue คำนาม
คำอื่น ๆ