คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "accrual basis"

EN

"accrual basis" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

accrual basis {คำนาม}

volume_up
1. หลักการบัญชี
accrual basis
เกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย {น.} [ทางการ, สุภาพ]
accrual basis
เกณฑ์คงค้าง {น.} [ทางการ, สุภาพ]
accrual basis
เกณฑ์สิทธิ {น.} [ทางการ, สุภาพ]

คำแปลที่เหมือนกันของ"accrual basis"ในภาษาไทย

accrual คำนาม
basis คำนาม
on the basis