คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "accrual"

EN

"accrual" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

accrual {คำนาม}

volume_up
1. หลักการบัญชี
accrual
ค้างรับค้างจ่าย {น.} [ทางการ, สุภาพ]

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "accrual":

accrual
คำอื่น ๆ