คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "accounting transaction"

EN

"accounting transaction" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

accounting transaction {คำนาม}

volume_up
1. หลักการบัญชี, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
accounting transaction
รายการทางบัญชี {น.} [ทางการ, สุภาพ]

คำแปลที่เหมือนกันของ"accounting transaction"ในภาษาไทย

accounting คำวิเศษณ์
accounting คำนาม
accounting
accounting control คำนาม
accounting department คำนาม
accounting entry คำนาม
accounting manager คำนาม
accounting profit คำนาม
accounting year คำนาม
accounting equation คำนาม
accounting period คำนาม
accounting entity คำนาม
accounting cycle คำนาม
accounting information คำนาม
accounting procedure คำนาม
accounting manual คำนาม
accounting valuation คำนาม