คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "accounting system"

EN

"accounting system" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

accounting system {คำนาม}

volume_up
1. หลักการบัญชี, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
accounting system
ระบบบัญชี {น.} [ทางการ, สุภาพ]

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "accounting system":

accounting system

คำแปลที่เหมือนกันของ"accounting system"ในภาษาไทย

system คำนาม
accounting คำวิเศษณ์
accounting คำนาม
accounting
decimal system คำนาม
binary system คำนาม
metric system คำนาม
accounting control คำนาม
accounting department คำนาม
accounting entry คำนาม
accounting manager คำนาม
accounting profit คำนาม
accounting year คำนาม
operating system คำนาม
accounting equation คำนาม