คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "accounting profit"

EN

"accounting profit" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

accounting profit {คำนาม}

volume_up
1. หลักการบัญชี, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
accounting profit
กำไรทางบัญชี {น.} [ทางการ, สุภาพ]

คำแปลที่เหมือนกันของ"accounting profit"ในภาษาไทย

accounting คำวิเศษณ์
accounting คำนาม
accounting
profit คำนาม
accounting control คำนาม
accounting department คำนาม
accounting entry คำนาม
accounting manager คำนาม
accounting year คำนาม
to profit คำกริยา
accounting equation คำนาม
accounting period คำนาม
accounting entity คำนาม
accounting cycle คำนาม