คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "accounting procedure"

EN

"accounting procedure" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

accounting procedure {คำนาม}

volume_up
1. หลักการบัญชี, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
accounting procedure
วิธีการบัญชี {น.} [ทางการ, สุภาพ]