คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "accounting manager"

EN

"accounting manager" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

accounting manager {คำนาม}

volume_up
1. หลักการบัญชี, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
accounting manager
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี {น.} [ทางการ, สุภาพ]

คำแปลที่เหมือนกันของ"accounting manager"ในภาษาไทย

accounting คำวิเศษณ์
accounting คำนาม
accounting
manager คำนาม
accounting control คำนาม
accounting department คำนาม
accounting entry คำนาม
accounting profit คำนาม
accounting year คำนาม
bank manager คำนาม
accounting equation คำนาม
accounting period คำนาม
accounting entity คำนาม