คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "accounting information"

EN

"accounting information" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

accounting information {คำนาม}

volume_up
1. หลักการบัญชี, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
accounting information
ข้อสนเทศทางการบัญชี {น.} [ทางการ, สุภาพ]

คำแปลที่เหมือนกันของ"accounting information"ในภาษาไทย

accounting คำวิเศษณ์
accounting คำนาม
accounting
information คำนาม
accounting control คำนาม
accounting department คำนาม
accounting entry คำนาม