คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "accounting equation"

EN

"accounting equation" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

accounting equation {คำนาม}

volume_up
1. หลักการบัญชี, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
accounting equation
สมการบัญชี {น.} [ทางการ, สุภาพ]

คำแปลที่เหมือนกันของ"accounting equation"ในภาษาไทย

equation คำนาม
accounting คำวิเศษณ์
accounting คำนาม
accounting
accounting control คำนาม
accounting department คำนาม
accounting entry คำนาม
accounting manager คำนาม
accounting profit คำนาม
accounting year คำนาม
differential equation คำนาม
accounting period คำนาม
algebraic equation คำนาม
accounting entity คำนาม
accounting cycle คำนาม
accounting information คำนาม
accounting procedure คำนาม