คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "accounting entry"

EN

"accounting entry" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

accounting entry {คำนาม}

volume_up
1. หลักการบัญชี, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
accounting entry

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "accounting entry":

accounting entry

คำแปลที่เหมือนกันของ"accounting entry"ในภาษาไทย

entry คำนาม
accounting คำวิเศษณ์
accounting คำนาม
accounting
accounting control คำนาม
accounting department คำนาม
accounting manager คำนาม
accounting profit คำนาม
accounting year คำนาม
port of entry คำนาม
accounting equation คำนาม
accounting period คำนาม
accounting entity คำนาม
accounting cycle คำนาม
accounting information คำนาม
accounting procedure คำนาม
accounting manual คำนาม