คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "accounting entity"

EN

"accounting entity" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

accounting entity {คำนาม}

volume_up
1. หลักการบัญชี, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
accounting entity
หน่วยงานทางการบัญชี {น.} [ทางการ, สุภาพ]

คำแปลที่เหมือนกันของ"accounting entity"ในภาษาไทย

entity คำนาม
accounting คำวิเศษณ์
accounting คำนาม
accounting
accounting control คำนาม
accounting department คำนาม
accounting entry คำนาม
accounting manager คำนาม
accounting profit คำนาม
accounting year คำนาม
accounting equation คำนาม
accounting period คำนาม
accounting cycle คำนาม
accounting information คำนาม
accounting procedure คำนาม
accounting manual คำนาม
accounting valuation คำนาม