คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "accounting department"

EN

"accounting department" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

accounting department {คำนาม}

volume_up
1. หลักการบัญชี, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
accounting department
แผนกบัญชี {น.} [ทางการ, สุภาพ]

คำแปลที่เหมือนกันของ"accounting department"ในภาษาไทย

accounting คำวิเศษณ์
accounting คำนาม
accounting
department คำนาม
accounting control คำนาม
accounting entry คำนาม
accounting manager คำนาม
accounting profit คำนาม
accounting year คำนาม
fire department คำนาม
accounting equation คำนาม
accounting period คำนาม