คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "accounting cycle"

EN

"accounting cycle" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

accounting cycle {คำนาม}

volume_up
1. หลักการบัญชี, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
accounting cycle
วงจรบัญชี {น.} [ทางการ, สุภาพ]

คำแปลที่เหมือนกันของ"accounting cycle"ในภาษาไทย

accounting คำวิเศษณ์
accounting คำนาม
accounting
cycle คำนาม
life cycle คำนาม
accounting control คำนาม
accounting department คำนาม
accounting entry คำนาม
accounting manager คำนาม
accounting profit คำนาม
accounting year คำนาม