คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "accounting control"

EN

"accounting control" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

accounting control {คำนาม}

volume_up
1. หลักการบัญชี, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
accounting control (ด้วย: abruptly)
การควบคุมทางการบัญชี {น.} [ทางการ, สุภาพ]