คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "account receivable financing"

EN

"account receivable financing" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

account receivable financing {คำนาม}

volume_up
1. หลักการบัญชี
account receivable financing (ด้วย: abruptly)

ตัวอย่าง "account receivable financing" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

Englishaccount receivable financing
การจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า

คำแปลที่เหมือนกันของ"account receivable financing"ในภาษาไทย

account คำนาม