คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "according to"

EN

"according to" ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
according to {คำบุพบท}
volume_up
according to regulations {คำกริยาวิเศษณ์}
volume_up
according to schedule {คำกริยาวิเศษณ์}
volume_up
according to the rules [ตัวอย่าง]
volume_up
according to one's ability {คำกริยาวิเศษณ์}
EN

according to {คำบุพบท}

volume_up
according to
ตามที่ {คำสันธาน}
according to
ดัง {คำบุพบท}
according to
ตาม {คำบุพบท}
according to
ดังที่ {คำสันธาน}

ตัวอย่าง "according to" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

EnglishAccording to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
EnglishAccording to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Englishaccording to regulations
Englishaccording to one's ability
Englishaccording to the rules
Englishaccording to the season
Englishaccording to schedule
Englishaccording to the law

คำแปลที่เหมือนกันของ"according to"ในภาษาไทย

to adhere to คำกริยา
to look forward to คำกริยา
to agree to คำกริยา
owing to คำบุพบท
be able to คำกริยา
to be able to คำกริยา
to face up to คำกริยา
Thai
to fall to คำกริยา
to cling to คำกริยา
according to the law คำกริยาวิเศษณ์