คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "abuse of process"

EN

"abuse of process" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

abuse of process {คำนาม}

volume_up
1. วิชาการเมือง, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย

ตัวอย่าง "abuse of process" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

Englishabuse of process
การดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ

คำแปลที่เหมือนกันของ"abuse of process"ในภาษาไทย

of คำบุพบท
abuse คำนาม
process คำนาม
abuse of power คำนาม